Fundusze Europejskie

 

Tytuł projektu: „Wdrożenia wyników prac B+R w spółce Cukiernia Broszkiewicz Włodarczyk”. Cel projektu: Wzrost wartości firmy i podniesienie jej konkurencyjności na rynku krajowym Beneficjent: Cukiernia Broszkiewicz Włodarczyk spółka jawna Dofinansowanie projektu z UE: 1 001 581,93 zł.